Szkoła Policealna


Prywatna Szkoła Policealna

P A Ź D Z I E R N I K

[pobierz] 0.1 MB administracja

technik administracji klasa I

[pobierz] 0.1 MB bhp

technik bhp klasa II

[pobierz] 0.1 MB opiekun-medyczny-pazdziernik-klasa-I-sem.I

Opiekun medyczny klasa I semestr I

[pobierz] 0.1 MB opiekun-medyczny-pazdziernik-klasa-I-sem.II

Opiekun medyczny klasa I semestr II

[pobierz] 0.1 MB terapeuta-zajeciowy-2-4-pazdziernika-kl.I

Terapeuta zajęciowy klasa I

[pobierz] 0.1 MB terapeuta-zajeciowy-9-11-pazdziernika-kl.I

Terapeuta zajęciowy klasa I

[pobierz] 0.1 MB terapeuta-zajeciowy-17-18-pazdziernika-kl.I

Terapeuta zajęciowy klasa I

[pobierz] 0.1 MB terapeuta-zajeciowy-23-25-pazdziernika-kl.I

Terapeuta zajęciowy klasa I

[pobierz] 0.1 MB terapeuta-zajeciowy-2-4-pazdzernika-kl.II

Terapeuta zajęciowy klasa II

[pobierz] 0.1 MB terapeuta-zajeciowy-9-11-pazdzernika-kl.II

Terapeuta zajęciowy klasa II

[pobierz] 0.1 MB terapeuta-zajeciowy-16-18-pazdzernika-kl.II

Terapeuta zajęciowy klasa II