O szkole


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Już ponad 25 lat jesteśmy dla Was!

Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie swoją działalność prowadzi od 1 września 1995 roku.

Jesteśmy pierwszą niepubliczną placówką oświatową zajmującą się edukacją osób dorosłych powstałą na terenie powiatu radziejowskiego.

Realizujemy samodzielnie i w partnerstwie projekty współfinansowane ze środków EFS, między innymi dla osób bezrobotnych, rolników, pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Posiadamy własną bazę dydaktyczną oraz doskonale przygotowaną do kształcenia osób dorosłych kadrę pedagogiczną. Stosujemy nowoczesne techniki nauczania z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzetu multimedialnego.

Oferta szkół oraz kursów i szkoleń kierujemy dla osób, które stawiają na rozwój zawodowy.

Nasze cele to:

- najwyższe poziom organizowanych form nauczania,

- dostosowanie oferty do potrzeb stale zmieniajacego się rynku pracy

- współpraca z najwyższej rangi specjalistami

- korzystanie z najnowszych technik informatycznych w procesach nauczania.

Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszych usług!

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner