Warsztaty-rękodzieło


Florystyka
Florystyka

Kurs „Florystyka - okolicznościowe dekoracje roślinne”


Cel kursu


Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania roślinnych dekoracji na różne okazje z kwiatów żywych i sztucznych.
Zaznajomienie się m.in. z fizjologią i anatomią roślin, asortymentem roślinnym oraz sposobem ich utrwalania.
Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje:
• zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)


Organizacja zajęć:


Kurs trwa 40 h dydaktycznych (około 1 miesiąc) :
- zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu ( dni i godziny zajęć do ustalenia ze słuchaczami).


Program kursu:


1. Florystyka okolicznościowa :
- stroiki
- dekoracje świąteczne
- bukiety i wiązanki
2. Teoria florystyki:
– Warsztat florysty – narzędzia wykorzystywane we florystyce, materiały pomocnicze techniczne i dekoracyjne, środki techniczne, organizacja miejsca pracy;
– Materiał florystyczny – pielęgnacja roślin, przechowywanie, przygotowanie do pracy, sztuka kupowania roślin;
– Trendy we florystyce;
– Teoria barw i kompozycji, techniki florystyczne.