Prace florystyczne


Prace wykonane przez słuchaczki szkoły policealnej w zawodzie: florysta